Irish Greensome 2 manna lag. Gebyr 200 pr lag, greenfee for ikke klubbmedlemmer med fri spillerett er 200 pp.
Irish greensome: Begge spillere slår ut hver sin ball. På par 3 velges deretter beste ball og spillerene slår hver sin gang til ballen er i hullet. På par 4 og 5: begge spillere slår ut hver sin ball, andre slag slås på makkers ball, deretter velges beste ball og spillerne slår annenhver gang til ballen er i hullet.