Årsmøte i Stjørdal Golfklubb blir avholdt onsdag 28. februar 2017

Styret i Stjørdal Golfklubb kaller inn klubbens medlemmer til årsmøte onsdag 28. februar kl. 19:00 på Hull 19 Stokke gård.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret (post@stjordalgolf.no) senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.