Banen er åpen med gode spilleforhold.

 

Klippedager/områder:

 • Mandag:
 • Tirsdag:
 • Onsdag:
 • Torsdag:
 • Fredag
 • Lørdag:
 • Søndag:

Klippehøyder:

 • Greens:
 • Tee:
 • Fairway:
 • Rough:

Planlagt banevedlikehold:

 • Graving og reperasjon av vanningsanlegg og drensgrøfter.

Du kan lese om filtkontroll og mekanisk vedlikehold her ..

Oppfordring: Rak bunkere og legg HELE riven i bunkeren så den er ute av veien for de som klipper. Reparer nedslagsmerker og legg tilbake oppslått torv.

Golfbiler må holde en avstand på 15 meter fra greener og 10 meter fra Tees. Unngå å kjøre igjennom våte områder.

 

Vennlig hilsen

Steinar Dybvad/Greenkeeper