OBS ENDRET FRA TORSDAG TIL ONSDAG PGA REGNMELDING PÅ TORSDAG.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på årets store vårdugnad onsdag 19.4 fra kl 17:00 til 20:00. Ta med løvrive, hansker, jernrive og gammel malerkost og malerklær om du har. Håper det kommer mange på dugnaden da vi har mange oppgaver (se nederst). Vi oppfordrer spesielt den yngre garde å delta på dugnaden.

Dugnad er sosialt, kostnadsbesparende og har stor betydning for kvaliteten på anlegget.

Det blir servert kaffe og vaffler 18:30.

Velkommen!

 

Arbeidsoppgaver, bemanning og utstyr for dugnad 2017-04-20

  1. Klubbhusområdet

Ansvarlig: Jens Kristiansen (970 24 426) og Tore Vikan (926 07 067)

Oppgave: Rydde klubbhusområdet, rake kvist og lauv på øvingsgreen og langs bjørkealléen

Materiell: Plenriver, koster, spader, trillebår

Bemanning: 4 personer i tillegg til ansvarlige

 

  1. Greenområdene.

Ansvarlig: Svein Moen (back-nine, 478 63 414) og Arne Sandmark (front-nine, 906 05 053)

Oppgave: Rake greenområdene og transportere vekk «oppsop»

Materiell: Lauvriver, skufler, Pro-Gator tilkalles ved behov

Bemanning: 2 grupper á 4 personer inkl. ansvarlige

 

  1. Maling

Ansvarlig: Tore Vikan (926 07 067)

Oppgave: Male tidtaker-bua, ball-bua utvendig (inkl. døromramninger og vinduskledninger) gelendret rundt terrassen utenfor proshop, og skillegrindene mellom rangemattene

Materiell: Maling, koster, malingspøser, malerklær (engangs) white spirit

Bemanning: 10 personer i tillegg til ansvarlig (4+2+2+2)

 

  1. Grøft hull 1 og 8

Ansvarlig: John Kulsetås (930 59 616) og Steinar Dybvad (913 73 636, fysisk)

Oppgave: Rake, fjerne stein, legge torv og ferdigstille til såing områdene som er grøftet

Materiell: Jernriver, krafse, spade, Gator

Bemanning: 8 personer i tillegg til ansvarlig (4+4)

 

  1. Rydde siktelinja fra gul tee på hull 8

Ansvarlig: Ivar Rolf Dybwad (908 59 278/971 81 415)

Oppgave: Rydde siktelinja fra gul tee langs gangveien

Materiell: Motorsag (kvesset) ryddesaks, øks, håndsag

Bemanning: 2 personer i tillegg til ansvarlig

 

  1. Bag-hotellet

Ansvarlig: Odd Inge Berg

Oppgave: Ferdigstille bag-hotellet

Materiell: Spesifiseres av ansvarlig

Bemanning: 2 personer i tillegg til ansvarlig

 

  1. Rydde stein ved stien på hull 15

Ansvarlig: Steinar Dybvad (913 73 636)

Oppgave: Bryte opp stein langs stien og legge i steingjerde bak gul tee 11 (fysisk)

Materiell: Traktor, spett, spader

Bemanning: 4 personer i tillegg til ansvarlig

 

  1. Veigrøft hull 10/11

Ansvarlig: Steinar Dybvad (913 73 636)

Oppgave: Grave veigrøft langs begge sider av stien opp fra green 10 til tee 11 (fysisk)

Materiell: Traktor, spett, spade, pigghakke, krafse

Bemanning: 4 personer i tillegg til ansvarlig

  1. Beskjæring

Ansvarlig: Ivar-Rolf Dybwad (971 81 415)

Oppgave: Fjerne nyskudd og greiner på og rundt banen (bekken 4/7, langs OB hull 5, 6, 8, 13, 14) og stamme opp trær på banen. Kvist kjøres bort

Materiell: Motorsag (kvesset) ryddesaks, øks, håndsag. Gator

Bemanning: 4 personer i tillegg til ansvarlig

 

  1. Drensgrøft tee 16

Ansvarlig: Steinar Dybvad (913 73 636)

Oppgave: Grave drensgrøft i bakkant av rød tee på hull 16 (fysisk)

Materiell: Stikkspade, drensrør, drenspukk, Pro-Gator tilkalles hvis behov

Bemanning: 2 personer i tillegg til ansvarlig

 

Transport (Pro-Gator): Gunnar Thronæs (930 87 781)

Materialforvalter: Ivar Rolf Dybwad (971 81 415) og Jan Gundersen (901 57 617). Alt nødvendig materiell bringes opp til Proshop før kl 1700

Innkjøp: Styret v/Tore Vikan sørger for innkjøp av maling og annet nødvendig materiell til malearbeidene

Servering: Damene i styret, Anne Gundersen (400 80 575) og Gunfrid Dybvad (926 61 146)

Det serveres kaffe ved klubbhuset ca. kl 1830.