Etikette, Oppførsel på banen

Introduksjon

Dette avsnittet fastlegger retningslinjer for på hvilken måte golfspillet bør spilles. Hvis disse følges, vil alle spillere oppnå maksimal glede av spillet. Det overordnede prinsipp er at det alltid vises hensyn til andre på banen.

Vi minner om følgende:
Spillere som ikke har/bruker greengaffel kan bli bortvist fra banen.

Spillets ånd

Til forskjell fra mange sportsgrener, spilles golf for det meste uten overoppsyn av en dommer. Spillet avhenger av den enkeltes redelighet til å vise hensyn til andre spillere og å overholde reglene. Alle spillere bør oppføre seg på en disiplinert måte, alltid vise høflighet og en god sportsånd, uten hensyn til hvor konkurranseinnstilt de måtte være. Det er ånden i golfspillet.
Sikkerhet

Spillere bør forsikre seg om at ingen står nær ved eller på et sted hvor det er fare for å bli truffet av køllen, ballen eller av steiner, grus, kvister eller liknende når de slår et slag eller tar en treningssving. Spillere bør ikke spille før spillerne foran er utenfor rekkevidde. Spillere bør alltid varsle banearbeidere i nærheten eller foran når de skal slå et slag som kan utsette dem for fare. Hvis en spiller slår en ball i en retning hvor det er fare for å treffe noen, bør han umiddelbart rope ut en advarsel. Det tradisjonelle ordet for advarsel i en slik situasjon er «fore».
Hensyn til andre spillere

Ingen forstyrrelse eller distrahering
Spillere bør alltid vise omtanke for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spill med å bevege seg, snakke eller lage unødvendige lyder. Spillere bør forsikre seg om at elektronisk utstyr som tas med på banen ikke forstyrrer andre spillere. På utslagsstedet bør en spiller ikke pegge opp sin ball før det er hans tur til å slå. Spillere bør ikke stå nær opp til eller direkte bak ballen, eller direkte bak hullet, når en spiller er i ferd med å slå.
På puttinggreenen
På puttinggreenen bør spillere ikke stå på en annen spillers puttelinje, eller når han slår et slag, kaste skygge over hans puttelinje. Spillere bør bli værende på eller nær puttinggreenen inntil alle de andre spillerne i gruppen har hullet ut.
Scoring
I slagspill bør en spiller som fungerer som markør, hvis nødvendig, på vei til neste utslagssted sjekke scoren med spilleren det angår og notere den.
Spillehastighet

Hold god spillehastighet og følg på
Spillere bør spille med god hastighet. SGK har fastsatte retningslinjer for spillehastighet som alle spillere skal følge. Det er en gruppes ansvar å holde følge med gruppen foran. Hvis den ligger et helt hull etter og den sinker gruppen bak, bør den invitere gruppen bak til å gå igjennom uten hensyn til hvor mange spillere som er i den gruppen.
Vær klar til å spille
Spillere bør være klare til å spille så snart det er deres tur til å slå. Ved spill på eller nær puttinggreenen, bør de sette bager eller traller på en slik plass at det muliggjør en rask forflytning fra greenen og mot neste utslagssted. Når et hull er ferdigspilt, bør spillerne øyeblikkelig forlate puttinggreenen.
Mistet ball
Hvis en spiller tror at hans ball kan være mistet utenfor et vannhinder eller er utenfor banen, bør han for å spare tid spille en provisorisk ball. Spillere som leter etter en ball bør signalisere til spillerne i gruppen bak at de skal spille igjennom så snart det blir tydelig at ballen ikke lett kan finnes. De skal ikke lete i fem minutter før de gjør dette. Når de har tillatt gruppen bak å gå igjennom, bør de ikke fortsette spillet før den passerende gruppen er utenfor rekkevidde.
Fortrinnsrett på banen

Unntatt hvis annet er bestemt av særskilte anledninger, bestemmes fortrinnsrett på banen av en gruppes spillehastighet. Alle grupper som spiller en hel runde har rett til å passere en gruppe som spiller en kortere runde.
Omsorg for banen

Bunkere
Før spillere forlater en bunker, bør de omhyggelig fylle igjen og glatte over alle hull og fotspor de har laget og alle andre hull og forspor i nærheten laget av andre. Hvis en rive er i rimelig nærhet av bunkeren, bør riven brukes til dette formål.
Reparasjon av oppslått torv, nedslagsmerker og skade etter sko
Spillere bør omhyggelig reparere alle oppslåtte torver forårsaket av dem og all skade på puttinggreenen gjort av nedslaget av en ball (enten det er gjort av spilleren selv eller ikke). Når hullet er ferdigspilt av alle spillere i gruppen, bør skade på puttinggreenen, forårsaket av golfsko repareres.
Forhindre unødvendig skade
Spillere bør unngå å forårsake skade på banen ved å slå opp torv ved treningssvinger eller ved å slå køllen i bakken, enten i sinne eller av hvilken som helst annen grunn.Spillere bør forsikre seg om at det ikke gjøres skade på puttinggreenen når bager eller flaggstangen legges ned.For å unngå skade på hullet, bør spillere og caddier ikke stå for nær hullet og bør være forsiktige under håndtering av flaggstangen og når en ball tas opp fra hullet. Hodet på en kølle bør ikke brukes når en ball tas opp fra hullet. Spillere bør ikke lene seg på køllen når de er på puttinggreenen, spesielt ikke når ballen tas opp fra hullet. Flaggstangen bør settes skikkelig tilbake i hullet før spillerne forlater puttinggreenen

Golfbiler

SGK har bestemmelser for bruk av golfbiler. Disse bestemmelsene kan variere fra dag til dag, avhengig av vær og baneforhold. Betsemmelser blir utlevert sammen med bilens nøkkler.
Straff for brudd

Hvis en spiller til ulempe for andre spillere konsekvent ser bort fra disse retningslinjene under en runde eller over en tidsperiode, vil klubben vurderer å iverksette passende disiplinære tiltak overfor spilleren som har forbrutt seg. Slike tiltak kan for eksempel innbefatte forbud mot spill på banen for en tidsperiode eller i et bestemt antall turneringer. Hvis vil også sendes rapport til spilleren hjemmeklubb. Dette anses å være berettiget med tanke på å beskytte interessene til flertallet av golfere som ønsker å spille i overensstemmelse med disse retningslinjene.

Hvis spillerne følger retningslinjene vil det gjøre spillet mer hyggelig for alle.