Status 25.6.18 kl 13.00: Alle hull er åpent for spill enten med vanlige greener eller provisoriske greener. Les mer om regler for spill på banen.

Så lenge det er provisorisk greener på banen gjelder følgende regler på banen:

  • Der hvor det er åpne greener spilles det som normalt.

  • Der hvor det er provisoriske greener spiller man til ballen ligger innenfor hvitmarkert sirkel rundt hullet. Deretter legger man til 1 slag. Tangering av hvit strek med ballen regnes som innenfor. Dersom det ikke er hvit strek rundt hullet gjelder samme regel innenfor 1 standard putterlengde (lange putter ikke tillat brukt til oppmåling). Dersom man huller ut fra utsiden av hvitmarkert sirkel slipper man selvfølgelig å legge til 1 slag.

  • Ballplassering på fairway innenfor en køllelengde, men ikke nærmere hullet. (Ballplassering kan aldri brukes til å flytte ballen innenfor hvitmarkert sirkel. Kan aldri flyttes nærmere hullet).

Rundene vil ikke være handicap-tellende så lenge følgende forhold er tilstede:

  • Lengden på banen avviker med mer enn 100 meter fra offisiell lengde på 18-hull

  • 3 eller flere provisoriske greener på en 18 hulls bane