Etter et meget nyttig besøk tirsdag fra en av de fremste eksperter på gress/greener i Norge, Thomas Nicolaysen, er det nå lagt en fin plan for videre arbeid.

Utgangspunktet for at vi skal få svært gode greener i løpet av sesongen ser nå veldig bra ut. Det som er viktig fremover er regelmessig «lufting/spiking» og dressing med sand. Områdene med svartalger, som er ett av hovedproblemene nå, skal dekkes av sand, slik at det minimerer lystilgangen ovenfor de. I tillegg vil dette også gjøre greenene bedre og jevnere å putte på.

Vi retter en stor takk til seniorene som finansierer en ny piggvals (bildet) som blir svært nyttig i dette arbeidet!!!

Det er allerede bra spiring på enkelte greener, og vi vil fortsette å så den nye gresstypen krypkvein i kombinasjon med grunn vertikalskjæring der det er behov.

Hull 18 og 15 ser ut til å komme seg bra og gitt bra vær fremover kan de nok åpnes i løpet av 3-4 uker . Vi vil vurdere om det vil være nødvendig å gi samme behandling på noen andre hull om 3-4 uker.

Nicolaysen sa at det ikke er farlig å bruke de øvrige 16 greenene nå, MEN det må utvises stor aktsomhet og reparering av nedslagmerker MÅ bli bedre. Bilkjøring bør ikke foregå under våte forhold og biler holdes borte fra fringe/semigreen.

Etter noen begredelig dager med kulde ser det nå ut til at vi får lengre varmeperiode. Så kjære golfspillere- vær tålmodig og la våre greenkeepere gjøre jobben sin så blir dette veldig bra.

Ketil- Tore