Gunstig vær og gode vekstforhold kombinert med super jobbing av banemannskapet begynner å gi veldig bra resultater. De aller fleste greener viser fin utvikling og slik det ser ut nå vil de bli meget bra før vi trodde.

Noen henger litt enda som f.eks green 15 og 7 men har tro på at de vil komme.
Lufting, dressing og støttesåing vil fortsette utover sommeren.

Greener klippes på 4 mm tirsdag,torsdag og lørdag.

Men, det er altfor mye nedslagmerker på greenene- her MÅ det bli bedre. Og til alle som kjører bil- utvis forsiktighet. Ikke kjør for nære fringe på green, mellom green og greenbunker og ta særlig hensyn når banen er våt. Husk at vi er den eneste banen som tillater så mye kjøring …

Ketil og Tore