Det gror godt på banen og vi utvider med klipping av greener til både lørdager og søndager fremover. Dette for å gi best mulig forhold for våre medlemmer og gjestespillere også på søndager.