Les mer om spesialregel som er tilpasset baneforholdene.

Runde 8 av Nardo Bil Golf Tour spilles når alle hull er åpne og har green eller provisorisk green. Dette ryktes å være på plass tirsdag 26. juni. Følg med på hjemmeside og Facebook.

Så lenge det er provisorisk greener på banen gjelder følgende regler for Nardo Bil Golf Tour:

  • Der hvor det er åpne greener spilles det som normalt.

  • Der hvor det er provisoriske greener spiller man til ballen ligger innenfor hvitmarkert sirkel rundt hullet. Deretter legger man til 1 slag. Tangering av hvit strek med ballen regnes som innenfor. Dersom det ikke er hvit strek rundt hullet gjelder samme regel innenfor 1 standard putterlengde (lange putter ikke tillat brukt til oppmåling). Dersom man huller ut fra utsiden av hvitmarkert sirkel slipper man selvfølgelig å legge til 1 slag.

  • Ballplassering på fairway innenfor en køllelengde, men ikke nærmere hullet. (Ballplassering kan aldri brukes til å flytte ballen innenfor hvitmarkert sirkel. Kan aldri flyttes nærmere hullet).

 

Rundene vil IKKE være handicap-tellende så lenge følgende forhold er tilstede:

  • Lengden på banen avviker med mer enn 100 meter fra offisiell lengde på 18-hull

  • 3 eller flere provisoriske greener på en 18 hulls bane

Ukens sitat: «Nyt golfen uansett forhold, vær eller føre. Happy Golfing» – mog