Vedlagt link til oppdaterte lokale regler for Stjørdal Golfklubb:

Lokale regler for Stjørdal Golfklubb 2019