Våre hjemmesider har fått ny baneguide.Ved overgang til ny hjemmeside i 2014 fikk vi problemer med å flytte over vår gamle baneguide. Dette medførte at vi måtte sette i gang jobben med å utarbeide en ny guide.

Det ble avgjort at man skulle lage en guide som viste en film over alle hullene. Lars Edvard Kvaal hjalp oss med å filme hullene med drone noen fine kvelder høsten 2014, og etter omfattende redigering av materialet i vinter er baneguiden nå ferdig. Vi håper at denne vil være til hjelp for nye medlemmer og besøkende på vår bane! Baneguiden finner du under fanen «Banen» i topp menyen på vår hjemmeside.

Se vår nye baneguide her

 

Lykke til!