HCP reguleres årlig

Den årlige revisjonen av ditt hcp skjer automatisk, så det er ingen ting hver enkelt trenger å gjøre i den sammenhengen -bortsett fra å sørge for at alle rundene har blitt registrert og godkjent av markør. Hvis du ønsker å legge inn spilte runder for inneværende år, så må dette gjøres i løpet av januar året etter. Etter årsrevisjonen er det for sent å legge inn runder! 

Hvis du har noen runder som ikke er godkjent av markør, eller som venter på din godkjennelse, så finner du disse i din Golfbox. Under ‘Scorer’ i venstre meny finner du ‘Til godkjennelse’. Her finner du full oversikt.

Scorekort-e1415966846674

Årsrevisjonen gjøres for at flest mulig skal ha et så korrekt hcp som mulig. Har du bare registrert runder hvor du spiller deg ned, vil du bli ytterligere nedjustert ved revisjonen. Har du bare registrert runder hvor du har spilt deg opp, vil du bli ytterligere oppjustert.

Under ‘Scorer’, midt på nederst på siden, finner du også oversikten over tidligere årsrevisjoner. Dersom du er ekstra interessert, kan du følge forklaringen her, regne ut hvordan den kommende justeringen vil slå ut for din del.

Scorekort1