Endring av medlemsstatus i Stjørdal Golfklubb

Ditt navn (obligatorisk)

Medlemsnummer

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon

Jeg har nå medlemskap i kontingentkategori nr

Og jeg skal endre til kontingentkategori nr:

Det påløper et gebyr på kr. 150,- ved endring i lavere kontingentkategori.
*) I tillegg til årskontingenten kommer:
 Avgifter til NGF
 Fakturagebyr kr. 40,-

Jeg ønsker å inngå avtale om autogiro for ny medlemskategori:
JaNei

Som medlem i Stjørdal Golfklubb forplikter jeg meg til å følge den til enhver tid gjeldende lov for Stjørdal Golfklubb.
Endring til lavere prisetkontingentkategori vil tre i kraft 1. januar påfølgende år.
Endring til høyere priset kontingentkategori vil tre i kraft ved mottak av denne endingsanmodningen og faktura for differansen mellom ny og nåværende kategori utstedes.

Jeg godtar klubbens regler og aksepterer betingelsene beskrevet i dette skjema