Jeg ønsker å melde meg inn i Stjørdal Golfklubb

Jeg ønsker kontingentkategori (Kun tall)

Gjenta kontingentkategori med bokstaver

Navn

Fødselsdato (DD.MM.YYYY):

Foresatte (for medlemmer under 18 år):

Adresse:

Postnr:

Sted:

Mobiltelefon:

E-post:

HCP:

Er du medlem av en annen golfklubb?
JaNei

Hvilken klubb skal være hjemmeklubb?

Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til evt. annen klubb

Gammel klubbs navn:

Mottar noen annen person i husstanden bladet Norsk Golf?
JaNei

Jeg ønsker å inngå avtale om autogiro?
JaNei

I tillegg til årskontingenten kommer:
 Avgifter til NGF. (Norges Golfforbund)
 Fakturagebyr kr. 40,-

Som medlem i Stjørdal Golfklubb forplikter jeg meg til å følge den til enhver tid gjeldende lov
for Stjørdal Golfklubb.
Eventuell utmelding eller endring til lavere priset kontingentkategori må skje skriftlig innen 31.
desember. Hvis ikke er du å betrakte som medlem i samme kontingentkategori og må betale
medlemskap også påfølgende år for denne kategori.
Innbetalingsgiro blir sendt deg når klubben mottar innmeldingsskjema.

Jeg bekrefter å ha lest klubbens regler og godtar betingelser beskrevet ovenfor.