Ønsker du å komme i kontakt med klubbens seniorer så finner du kontaktinformasjon her

SENIORKOMITEEN

NAVN TELEFON MAIL
Leder: Øyvind Ingstad 951 59 055

Oyvind.ingstad@gmail.com

 Rolf Ivar Evjemo  95236146  rolf.evjemo@gmail.com
 Lars Rolfseng  92030867  lars.rolfseng@ntebb.no