Her finner du bookinginformasjon for teetime, golfbil og retningslinjer for spill på banen.

Bestilling av tee time

Vi ønsker at flest mulig benytte Golfbox for bestilling av starttider. Logg inn på ” Personlig Profil” og følg linker derfra. Har du ikke brukernavn og passord, må du kontakte din hjemmeklubb. Medlemmer av Stjørdal Golfklubb kan reservere starttid inntil 5 dager før i Golfbox, mens gjestespillere kan reservere starttid inntil 3 dager før.

Tee time kan også bestilles pr telefon til Pro-shop (900 84 004) i gjeldende åpningstider. Husk å ha medlems-nummer klart ved bestilling.

Alle spillere skal melde seg i proshop for registrering senest 15 minutter før start. Gjestespillere skal registrere seg i klubbens gjestebok, samt betale greenfee i Proshop før start.

Utenfor Pro-shop’s åpningstider skal man registrere seg ved inngangsdøren til Pro-shop. Betaling kan skje enten ved kontant betaling i konvolutt gjennom døren eller med VIPPS til nr. 11716.

Avbestilling må gjøres min. 2 timer før starttid. “No Show” (uteblivelse) uten melding kan bli fakturert.

NGF kort, NGA kort, NSG kort, PGA kort, og Golfheftet kort er velkommen.

 

Bestilling av Golfbiler

Golfbiler kan bestille ved henvendelse til Pro-shop (900 84 004) i gjeldende åpningstider.

Alle som leier golfbil må være over 18 år, samt forholde seg til de kjøreregler som til enhver tid er gjeldene på Stjørdal Golfklubb. Banen er godt merket og overtredelse kan medføre inndraging av bil og utestengelse av banen for en kortere eller lengere tidsperiode.

Generelle regler for kjøring med golfbil på Stjørdal Golfklubb:

  • Kjøring av golfbil skal kun skje innenfor banens område
  • Hold god avstand til teesteder, bunkere og greener
  • Følg skiting som er på banen
  • Ta hensyn til andre spillere på banen
  • Kjør ansvarsbevisst

 

Retningslinjer for spill på banen

  • Spill på banen skal gå foregå i henhold til golfregler og golfetikette
  • Alle spillere SKAL ha med seg greengaffel, og bruke denne til å reparere nedslagsmerker på green
  • Alle oppslått gress skal legges tilbake for mest mulig å unngå skade på fairways
  • Alle spillere bes respektere henvendelser og anvisninger fra banemarshall
  • Se link til banevedlikehold